Vyjádření k prague pride

Proč tvoříme nekomerční komunitní pride v Safe spacu, když existuje Prague Pride?


Skutečnost, že pride je stále potřeba, je něco na čem se asi všichni shodneme. Jako queer lidé i aktivisti*ky si připomínáme každý den, že za queer osvobození je potřeba bojovat každým okamžikem. Ať už naše resistence nabere různých podob (od vzdělávání, organizování protestů, zasazování se o změny v právním systému, či je naší zbraní queer joy a vytváření láskyplných komunit), věřímě, že náš boj za queer osvobození musí být vždy konsistentní a intersekcionální. Vnímáme, že většina mainstreamových pridů (nikoli pouze Prague Pride) se příliš vzdalují od původních osvobozeneckých myšlenek pridu, tvoří jej vysokoprahovým a dávají prostor pinkwashingu a kapitalizaci na našem boji proti útlaku.

Rozhodně nemáme v úmyslu shazovat jakékoliv aktivity, které pomáhají queer lidem, avšak vzhledem k dotazům, které dostáváme, bychom rádx výjádřilx naši kritiku Prague Pride veřejně a trasparentně.

KOMERČNOST PRIDU A KAPITALIZACE NA QUEER ÚTLAKU
Nesouhlasíme s tím, jakým způsobem dává Prague Pride platformu velkým značkám a korporátům, jenž se v rámci kapitalistického systému podílejí na útlaku všech marginalizovaných skupin a destrukci planety. Respektování základních lidských práv queer lidí by mělo být normou, nikoli nadstandardní zásluhou, za kterou bychom měli firmám udělovat ocenění. Veškerá práva, která jako queer lidé momentálně máme, jsou plody práce našich komunit a aktivistických kolektivů, jenž jsou v průvodu zastíněny právě korporáty. Je důležité si připomínat, že za naše práva ručíme queer lidem, kteří tu bylx před námi (a to převážně z řad těch vystrčených na okraj společnosti). Queer svoboda se nedá koupit.

NEDOSTATEK INTERSEKCIONALITY
V Safespacu věříme, že queer osvobození nemůžeme nikdy dostáhnout, nepůjde-li ruku v ruce s osvobozením od všech typů oprese. [Tento proklejmovaný postoj není v rámci Prague Pride, dle našeho názoru, dostatečně zdůrazňován a v praxi uplatňován.] Snahou o depolitizaci pridu, který je, jakožto protest proti systemické queerphobii, inherentně politický, dochází k upozaďování práv například queer lidí v Palestině, kteří momentálně za podpory české vlády čelí genocidě. Opomíjena jsou také ne-lidská zvířata, jejichž těla jsou v rámci akce prodávána jako občerstvení.

INKLUZIVITA A NÍZKOPRAHOVOST
Naše představa spravedlivého organizování se se značně liší od reality Prague Pride. Queer osvobození je anti-systémové a nemůžeme ho tedy dosáhnout budeme-li replikovat opresivní struktury. Jedním takovým příkladem může být koncept zpoplatněné VIP zóny, jenž mezi návštěvníky vytváří zbytečné hierarchie a je často nejméně dostupná těm, kdo jí nejvíce potřebují.

 

Ceníme si každého, kdo svůj čas dedikuje tvorbě spravedlivějšího světa. Naším cílem není hanit práci jednotlivců co se na Prague Pride podílejí nebo se ho účastní. Chceme jen uvést na pravou míru odkud plyne naše kritika komerčních pridů a proč jsme se rozhodlx vydat jinou cestou. Chceme pride prožít spolu, komunitně. Proto jsme se rozhodlx nepřijmout žádný funding od externích sponzorů a za pomocí části naší komunity, která si může dovolit pride podpořit (finančně či jinak), ho zpřístupnit pro všechny bez rozdílů. Chceme dát prostor marginalizovaným hlasům, jejichž hlas není v mainstreamu dostatečně slyšet, a na principech intersekcionality uspořádat pride, který bude skutečně pro úplné osvobození všechy