hodnoty / house rules

V Safe spacu platí pravidla, se kterými vstupem do Safe spacu souhlasíš a jejich nerespektování opravňuje zaměstnanectvo k požadování odchodu.

  • Všichni jsou zde vítáni.
  • Neodhadujeme rod nebo gender člověka a používáme neutrální jazyk.
  • Nikoho neurážíme, nezíráme a jinak neobtěžujeme.
  • Vždy se ptáme a respektujeme konsent.
  • Žádné nenávistné projevy nebudou tolerovány.
  • Respektujeme zaměstnanectvo. Safe space je tu i pro ně.
  • Cokoliv potřebujete řešit nebo oznámit se nebojte říct zaměstnanectvu neodsuzujeme a snažíme se pomoct
  • Nebojte se zeptat o poskytnutí straněného klidného prostoru, pokud na vás přišla úzkost nebo se jen necítíte dobře.

 

Poskytujeme bezpečný prostor a útočiště všem, kteří ho potřebují. Jsme nezisková organizace, jsme tady jako komunitní centrum pro všechny individuální případy dotazů a proseb. 

V prostoru (brzy) najdete Místí místím. Můžete tak zakoupit lidem v nouzi teplý nápoj nebo pokrm a též si zdarma nabít telefon, ohřát se a počíst si.

 

Přispěj na fungování neziskového Safe spacu


  * QR kód je potřeba načíst přímo bankovní aplikací