Future is Degrowth

A Guide to a World Beyond Capitalism

573 Kč
Dostupnost: Skladem
Kód: 6658
Future is Degrowth

Detailní popis produktu

Matthias Schmelzer (Author), Andrea Vetter (Author), Aaron Vansintjan (Author)

Musíme se vymanit z kapitalistické ekonomiky. Degrowth nám dává nástroje, jak ohnout její mříže.

Ekonomický růst nefunguje a nelze ho k tomu přimět. Kniha The Future Is Degrowth nabízí protihistorii toho, jak ekonomický růst vznikl v kontextu kolonialismu, industrializace založené na fosilních palivech a kapitalistické modernity, a tvrdí, že ideologie růstu zakrývá rostoucí nerovnosti a ekologickou destrukci spojenou s kapitalismem, a poukazuje na žádoucí alternativy k němu.

Nejen ve společnosti obecně, ale i na levici jsme v zajetí hegemonie růstu. I návrhy emancipačních zelených nových dohod nebo postkapitalismu zakládají své utopické naděje na rozvoji výrobních sil, na přerozdělování plodů hospodářského růstu a technologického pokroku. Stále více důkazů však ukazuje, že pokračující hospodářský růst nelze učinit slučitelným s udržením života a že není nezbytný pro dobrý život pro všechny.

Tato kniha přináší vizi postkapitalismu za hranicemi růstu. Vychází z živého výzkumu a zabývá se politickou ekonomií a politikou nerostoucí ekonomiky. Vymezuje cestu vpřed prostřednictvím politik, které demokratizují ekonomiku, "now-topií", které vytvářejí svobodný prostor pro experimentování, a protihegemonických hnutí, jež umožňují rozchod s logikou růstu. Perspektivy degrowth nabízejí způsob, jak vystoupit z běžícího pásu odcizujícího, expanzivního a hierarchického systému.

-

We need to break free from the capitalist economy. Degrowth gives us the tools to bend its bars.

Economic growth isn’t working, and it cannot be made to work. Offering a counter-history of how economic growth emerged in the context of colonialism, fossil-fueled industrialization, and capitalist modernity, The Future Is Degrowth argues that the ideology of growth conceals the rising inequalities and ecological destructions associated with capitalism, and points to desirable alternatives to it.

Not only in society at large, but also on the left, we are held captive by the hegemony of growth. Even proposals for emancipatory Green New Deals or postcapitalism base their utopian hopes on the development of productive forces, on redistributing the fruits of economic growth and technological progress. Yet growing evidence shows that continued economic growth cannot be made compatible with sustaining life and is not necessary for a good life for all.

This book provides a vision for postcapitalism beyond growth. Building on a vibrant field of research, it discusses the political economy and the politics of a non-growing economy. It charts a path forward through policies that democratise the economy, “now-topias” that create free spaces for experimentation, and counter-hegemonic movements that make it possible to break with the logic of growth. Degrowth perspectives offer a way to step off the treadmill of an alienating, expansionist, and hierarchical system.

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Knihy
Jazyk: Angličtina
Žánr: Naučné
ISBN: 9781839765841

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: